Login/Register

Publisher: Kogaya Katsugorō (古賀屋勝五郎)

Alternate names:
Kogakatsu (seal name - 古賀勝)

Lifetime: circa 1843 - 1874

Related links:

Biography:

Edo/Tokyo print publisher (Marks 262). Artists published by this house include Chikanobu, Kunichika, Kunimichi II, Kunisada (Toyokuni III), Kunisada II, Kuniteru, Kuniyoshi, Renchidō, Sadamasu, Sadashige, Sadayu, Sadayuki, Yoshiiku, Yoshifuji, Yoshimasa, Yoshimori, Yoshinobu, Yoshiteru, Yoshitora and Yoshitsuru.

Prints by Toyokuni III, Kuniyoshi and Yoshimori in the Lyon Collection have been published by this house. We have highlighted their names above.